GENERAL

ABIS logo

Publishing House - VILNIUS BUSINESS COLLEGE

homepage: http://www.books.vvk.lt

Type: Textbook
Title: Pasaulio kalbos PDF
Author: Vidas Kavaliauskas
On-line: 30-December-2022
Language: Lithuanian
DOI: 10.57005/kny.2022.1
Abstract. Mokomoji knyga skirta Vilniaus verslo kolegijos studentams, pasirinkusiems anglų kalbos ir tarptautinės komunikacijos bakalauro studijų programą. Apžvelgiamos pasaulio kalbų šeimos, grupės, paplitimas žemynuose, kalbos rašto tipas. Plačiausiai pristatomos indoeuropiečių ir kaimyninių šeimų kalbos. Svarbiausi statistiniai duomenys apibendrinti 33 lentelėse.
Keywords: pasaulio kalbos; kalbų šeimos; kalbų paplitimas; kalbos rašto tipas.
Citation: Vidas Kavaliauskas (2022) Pasaulio kalbos. – Vilniaus verslo kolegija, 2022. - 56 p. – ISBN 978-609-95431-1-6.
https://doi.org/10.57005/kny.2022.1
References.

1. https://www.ethnologue.com
2. Babickienė Z., Venckutė R. Kalbos mokslo pagrindai – Vilnius, 2013.
3. Gamkrelidze T.V., Ivanov V.V. Indo-European and the Indo-Europeans – Berlin-New York, 1994.
4. Gunnemark E.V. Countries, peoples and their languages – Gothenburg, 1992.
5. Kavaliauskas V. Pasaulio kalbos – Vilnius, 2010.
6. Kavaliauskas V. Pasaulio kalbos (žemėlapis) – Vilnius, 2005.
7. Kavaliauskas V. Europos kalbos (žemėlapis) – Vilnius, 2005.
8. Lietuvių kalbos enciklopedija /sud. Morkūnas K., red. Ambrazas V./ – Vilnius, 2008.
9. Mažiulis V. Pasaulio tautų kalbos – Vilnius, 2001.
10. Palionis J. Kalbos mokslo pradmenys – Vilnius, 1999.
11. Price G. Encyclopedia of the languages of Europe – O., 2000.
12. Tarvydas S. Indoeuropiečiai – Vilnius, 1970.
13. Visuotinė lietuvių enciklopedija T.1–25 – Vilnius, 2001–2015.
14. Zinkevičius Z. Kalbotyros pradmenys – Kaunas, 1980.
15. http://www.vlkk.lt/aktualiausios-temos/svetimvardziai/valstybiu-ir-ju-sostiniu-pavadinimai